Dla mediów

Zespół ekspercki ds. reformy samorządowej na Ukrainie - press release

07.04.2014 00:00

Z inicjatywy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i rządu powołano grupę ekspercką, która pomoże Ukrainie w przeprowadzeniu reformy samorządowej.

W dniach 31 marca i 1 kwietnia 2014 r. na spotkaniu w Kijowie z wicepremierem Ukrainy Volodymyrem Groismanem uzgodniono podjęcie prac, w ramach których strona polska przygotuje jeszcze w kwietniu 2014:

  1. Uwagi do projektu rozdziału o samorządzie terytorialnym w nowej konstytucji.
  2. Wytyczne metodologiczne do symulacji finansowych mających na celu zapewnienie samodzielności finansowej samorządów.
  3. Podzieli się metodologią i organizacją polskich prac nad ustawami kompetencyjnymi.
  4. Opracuje projekt ustawy ustrojowej samorządu dla wszystkich trzech szczebli na podstawie polskich ustaw ustrojowych. Projekt ten będzie służył jako punkt odniesienia dla ekspertów ukraińskich, którzy go zaadoptują do warunków swojego kraju.
  5. Po przetłumaczeniu na język polski projektów ustaw a) o dobrowolnym łączeniu się jednostek samorządowych, b) o współpracy jednostek samorządowych, strona polska przygotuje do nich swoje uwagi.
  6. Eksperci polscy przygotują informację o dostępnych i planowych dla Ukraińców programach szkoleń w zakresie samorządu, organizowanych przez polskie fundacje i stowarzyszenia.

Wicepremier Groisman ustalił skład zespołu ukraińskiego do współpracy z polskimi ekspertami na czele z I zastępcą ministra panem Viacheslavem Niegoda, wiceministrami Dmitro Isajenko i Grigirijem Symchukiem, doradcą ministra panem Anatoliy Tkaczuk, kilkoma innymi doradcami i zastępcami dyrektorów. Eksperci polscy będą przyjeżdżać w miarę potrzeb. Natomiast na stałe w Kijowie przebywać będzie project manager.

Wicepremier Groisman pierwszych efektów oczekuje w kwietniu. Najważniejsze ustawy chciałby mieć przygotowane do połowy czerwca. Przy czym przekazanie ich do parlamentu będzie zależeć od niezbędnych zmian w konstytucji. Obecna konstytucja nie przewiduje bowiem własnego aparatu wykonawczego dla jednostek samorządowych. Istniejący aparat wykonawczy w terenie jest hierarchicznie podporządkowany administracji prezydenta. Wyjątkiem są duże miasta, które mają jakiś aparat wykonawczy.

Przewiduje się, że po okresie dobrowolnego łączenia się jednostek może być potrzebne ich obligatoryjne połączenie, tak aby przewidziane w 2015 r. wybory samorządowe odbyły się do nowych jednostek. Zakłada się, że liczba gromad z około 12 tys. zmniejszy się o ok. 2/3 a liczba rejonów (490) co najmniej o połowę. Liczba oblasti, których jest 25, pozostaje bez zmian.

I faza prac, którą trzeba zabezpieczyć, to 3 miesiące, czyli do 10 lipca 2014. Drugim etapem byłaby praca do końca 2014 roku. Trzecim etapem byłaby praca do wyborów samorządowych w 2015 roku i faza obserwacji, doradztwa i oceny po wyborach.

Zespół ekspertów nie będzie zajmował się bezpośrednio szkoleniami ukraińskich samorządowców. Natomiast koordynator zespołu będzie przedstawiał sugestie organizacjom prowadzącym takie szkolenia. Organizacje te mogłyby konsultować szkolenia z zespołem.

Dalsze prace będą najprawdopodobniej obejmować:

- uwagi do kolejnych projektów ustaw ukraińskich,

- nadzór nad symulacjami finansowymi i konsultacje przy pisaniu ostatecznej ustawy o finansach samorządowych;

- konsultacje przy pracy nad ustawami kompetencyjnymi;

- przygotowanie innych ustawach wiążących się z samorządem, tj. o kontroli nad samorządem, czyli o RIO, i o samorządowych kolegiach odwoławczych,

- konsultacje przy ustawie porządkującej administrację państwową w terenie, ustawie o obligatoryjnym łączeniu jednostek (ma powstać po zakończeniu okresu na dobrowolne łączenie się jednostek), ustawie o pracownikach samorządowych, itp.

Na czele zespołu stanął Marcin Święcicki. Współpracę zadeklarowali: profesor Jerzy Regulski; radca w NIK, były wiceminister finansów Wojciech Misiąg, profesor Paweł Swianiewicz, dyrektor Biura Związku Miast Polskich Andrzej Porawski, jego z-ca Tomasz Potkański, doradca Związku Powiatów Polskich mec. Grzegorz Kubalski, dr Stanisław Faliński, mec. Magdalena Zabłocka, Paweł Prokop, Przemysław Fendrych, Michał Bitner, Piotr Fogler i inni.


Polecane
Galeria