O Mnie
Rodzina i wykształcenie

Jestem szczęśliwym mężem, ojcem trzech synów i córki. Ukończyłem ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim, zaliczyłem również 5 lat socjologii. Jestem doktorem nauk ekonomicznych. Studiowałem 2 lata w USA, w tym rok na Harvardzie. Opublikowałem ponad dwieście artykułów na tematy gospodarcze, samorządowe i międzynarodowe.

Poseł

W 1989 roku startując z listy PZPR i uzyskując poparcie Solidarności dostałem się do Sejmu Kontraktowego. Jako poseł Unii Demokratycznej (1993-1996) zaproponowałem wprowadzenie do konstytucji górnego limitu zadłużenia w wysokości 3/5 PKB, co zostało przyjęte i skutecznie chroni nas przed nadmiernym zadłużeniem i wpływa na obniżkę odsetek od naszych długów. Dziś podobne zapisy zaleca Unia Europejska sygnatariuszom Paktu Fiskalnego. Zrezygnowałem dobrowolnie z mandatu poselskiego (wyjątkowy przypadek w Polsce) w kwietniu 1996 i nie ubiegałem się o nowy mandat w 1997 r. w trakcie kadencji Prezydenta Miasta, aby nie kumulować stanowisk. Od 2011 roku jestem posłem z listy PO.

W latach 2014-2015, na prośbę Prezydenta RP i rządu, kierowałem zespołem ekspertów, który pomagał rządowi ukraińskiemu w przeprowadzeniu reformy samorządowej.

W 2015 r. kierowałem pracami Podkomisji Nadzwyczajnej ds. SKOK-ów.

W Sejmie VIII kadencji (2015 - ) zasiadam w Komisji ds. Unii Europejskiej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Jestem także wiceprzewodniczącym Podkomisji ds. TTIP.

Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w rządzie Tadeusza Mazowieckiego (1989-91)

Podpisałem pierwszą umowę o współpracy gospodarczej między Polską a Wspólnotą Europejską i nadzorowałem jej wprowadzenie. Byłem współautorem programu transformacji polskiej gospodarki, w szczególności miałem udział w takich osiągnięciach jak:

 • spłacenie polskimi maszynami w ciągu jednego roku długów wobec ZSRR o wartości 5 mld rubli transferowych (5-8 mld dolarów) i 2 mld dolarów, co oznaczało redukcję obciążeń dla polskiego budżetu kilkakrotnie głębszą niż przy spłacie długów zachodnich;
 • wprowadzenie wymienialności złotówki;
 • uzyskanie nadwyżki w handlu zagranicznym w wysokości 3 mld dolarów;
 • podwojenie rezerw dewizowych kraju;
 • demonopolizacja handlu zagranicznego;
 • przygotowanie ustawy o kapitale zagranicznym, która obowiązywała całą dekadę przyczyniając się do znacznego napływu kapitału zagranicznego do Polski;
 • reorientacja naszych stosunków gospodarczych z zagranicą.
Prezydent Warszawy

Za mojej kadencji od listopada 1994 do marca 1999 roku:

 • Warszawa stała się jednym z największych placów budowy w Europie, powstały nowoczesne biurowce, centra handlowe, sklepy, budynki użytkowe poprawiające estetykę miasta i zapewniające mieszkańcom Warszawy zatrudnienie i wysokie dochody, zainicjowałem budowę dwóch nowych mostów przez Wisłę;
 • wybudowano 9 nowych basenów i hal sportowych (w poprzedniej kadencji tylko 2 takie obiekty), zaczęto budowę 14 następnych;
 • po 30 latach przerwy przywróciłem komunalne budownictwo mieszkaniowe;
 • otworzyłem pierwszy odcinek metra i kontynuowałem jego budowę pozyskując coroczne dofinansowanie z budżetu państwa;
 • w czasie swej kadencji przekazałem na cele charytatywne i społeczne z własnej pensji ponad 1 mld starych złotych.

Podsekretarz Stanu

Jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach 1999-2000:

 • byłem członkiem zespołu negocjującego wejście do Unii Europejskiej, odpowiedzialnym za największą liczbę rozdziałów negocjacyjnych - 7 z 29;
 • kierowałem międzyresortowym zespołem, który opracował I rządowy raport o kosztach i korzyściach wejścia Polski do Unii Europejskiej;
 • koordynowałem pomoc rządu polskiego dla ukraińskiego dotyczącą transformacji gospodarczej.

Ponadto

 • Byłem doradcą do spraw gospodarczych prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa 2000-2001.
 • W wyniku wygrania międzynarodowego konkursu, od kwietnia 2002 r. do czerwca 2005 r. byłem Koordynatorem do spraw Ekonomicznych i Ochrony Środowiska Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z siedzibą w Wiedniu.
 • Ponownie w wyniku międzynarodowego konkursu kierowałem Centrum Analityczno-Doradczym UNDP w Kijowie w latach 2007-2011, które pomagało Ukrainie wejść do Światowej Organizacji Handlu, przeprowadzić reformy emerytalne i przygotować się do innych reform.
 • W latach 2006-2011 byłem radnym sejmiku mazowieckiego.
 • Z ramienia Rady Europy byłem konsultantem rządu Republiki Czarnogóry do spraw reformy samorządowej.
 • Przewodniczę Polskiemu Komitetowi Wspierania Budowy Muzeum Historii Żydów Polskich.
 • Na zaproszenie ś.p. Jerzego Waldorfa zostałem członkiem zarządu, a po jego śmierci prezesem Komitetu Opieki nad Zabytkami Starych Powązek.
 • Jestem Honorowym Członkiem Związku Powstańców Warszawskich.
 • W stanie wojennym ukrywałem działaczy Solidarności.
 • Byłem rekordzistą i mistrzem Polski juniorów w skoku w dal (7,68 m) i brązowym medalistą w Odessie w 1966 roku.
Polecane
Galeria