WYPOWIEDŹ POSŁA

Marcin Święcicki wziął udział w debacie

KWI

25

2012


Punkt 10. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 6 grudnia 2011 r.

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chciałbym tylko odpowiedzieć na tę ogólną uwagę pana posła Zbrzyznego dotyczącą opodatkowania na Guernsey i Jersey. Mianowicie pod presją Unii Europejskiej, pod presją OECD te raje podatkowe stopniowo starają się jednak przestawiać swój system podatkowy tak, żeby był on zgodny z wymaganiami Unii Europejskiej czy z pewnymi standardami międzynarodowymi.

Na przykład na Jersey pewne podatki płaci się od pewnych usług podatkowych do 10%, płaci się podatki osobiste, płacony jest podatek od osób fizycznych. Również ostatnio Wielka Brytania cofnęła przywileje, którymi objęte były towary przywożone z Guernsey, a zwolnione z VAT-u. Jest pewien proces dochodzenia tych krajów do minimalnych standardów wymaganych przez Unię Europejską i OECD, i te umowy, które tutaj zawieramy, również są tego wyrazem. Dziękuję bardzo.