WYPOWIEDŹ POSŁA

Marcin Święcicki wziął udział w debacie

LIS

30

-0001


Punkt 19. porządku dziennego: Informacja bieżąca

Panie Marszałku! Pani Minister! Najpierw chciałbym się ustosunkować do wypowiedzi dotyczących bezpieczeństwa w innych krajach. Mianowicie z 14 krajów Unii Europejskiej po katastrofie w Fukushimie 13 nie zmieniło swoich planów i kontynuuje budowanie nowych bloków czy wymianę starych, jedynie Niemcy ze względów nie merytorycznych, ale politycznych – zbliżających się wyborów w kilku landach, obawy przed Zielonymi – podjęły decyzję o stopniowym wycofywaniu się z energetyki jądrowej, ale nie wiadomo, czy tej decyzji nie zmienią. Natomiast nawet liderzy w dziedzinie energii odnawialnej: Szwecja, Finlandia, Holandia również planują rozwój energetyki jądrowej.

W Szwecji wymienia się bloki na nowe, Finlandia buduje kolejny blok w swojej elektrowni jądrowej. Mam pytanie dotyczące kosztów, o których mój przedmówca trochę wspomniał. Mianowicie wiadomo, że energetyka jądrowa wymaga bardzo dużych nakładów kapitałowych na początku, a potem w eksploatacji jest tańsza niż tradycyjne źródła energii elektrycznej. Czy jest jakaś wstępna kalkulacja, jakiś wstępny biznesplan i czy wiadomo, w jakim stopniu zostanie obciążony podatnik, jaki będzie udział rządu w finansowaniu tego, pokrywaniu tych kosztów wstępnych? Wiadomo, że rząd pokrywa pewne koszty: kształcenia, nadzoru.

Te rzeczy również w innych przedsięwzięciach są finansowane przez podatnika. Natomiast czy jest jakaś perspektywa samowystarczalności finansowej tego wielkiego przedsięwzięcia? Czy były robione jakieś wstępne kalkulacje? Dziękuję bardzo.