WYPOWIEDŹ POSŁA

Marcin Święcicki wziął udział w debacie

MAR

28

2012


Punkt 7. porządku dziennego: Informacja bieżąca

Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Z przyjemnością słuchałem tutaj niektórych wypowiedzi, a szczególnie z przyjemnością słuchałem wypowiedzi pani poseł Rafalskiej. Mianowicie pani poseł przedstawiła tutaj znakomite uzasadnienie tego, dlaczego trzeba podnieść wiek emerytalny.

Otóż przy obecnym wieku emerytalnym, tak zrozumiałem sens wypowiedzi pani poseł, wielu zatrudnionym nie uda się uzbierać nawet na minimalną emeryturę, w związku z czym jest groźba, że trzeba będzie dopłacić im znaczne pieniądze z ogólnych podatków do minimalnej emerytury czy objąć ich opieką społeczną. Żyjemy coraz dłużej i po prostu trzeba podnieść wiek emerytalny, żeby każdy mógł uzbierać na swoją emeryturę. Tak że to jest bardzo dobra przesłanka, dobrze, że od pani to usłyszałem. Natomiast pytanie do pana ministra mam następujące. Chodzi mi mianowicie o monitoring i rozszerzające pojęcie tego monitoringu.

Trzeba powiedzieć, że dyskusja nad OFE, którą toczyliśmy dwa lata temu i która dalej się toczy, jest jakby jeszcze niezakończona. W porównaniu z innymi krajami, ich reakcją na to, co się stało w czasie kryzysu finansowego, systemami, jakie tam funkcjonują, bardzo nam się wzbogaca paleta rozmaitych rozwiązań kapitałowych, tam, gdzie każdy na siebie składa i odkłada, jest zabezpieczony na swoją przyszłość, gdzie emerytura nie zależy od widzimisię polityków, od jakichś populistycznych haseł czy od życia na cudzy koszt, ale jest czymś mobilizującym do wysiłku, do uczciwości, do solidnego odkładania składek. Otóż chciałbym zapytać, czy przewiduje się w ramach tego monitoringu również śledzenie, analizę tego, co dzieje się za granicą. Bo na przykład w Szwecji koszty prowadzenia systemu są na poziomie 0,4 zgromadzonych funduszów. U nas są znacznie wyższe koszty łączne, odpisy od bieżących składek i udział, wynagrodzenie za zarządzanie.

Postulowałbym, żeby takim monitoringiem objąć u nas nie tylko te bieżące wydarzenia i te wszystkie wskaźniki finansowe, ale również doświadczenia zagraniczne, żeby ten system jednak poprawić, bo rezerwy są tutaj, moim zdaniem, ciągle jeszcze duże, mimo tego, co do tej pory zrobiono. Dziękuję.