WYPOWIEDŹ POSŁA

Marcin Święcicki wziął udział w debacie

MAR

29

2012


Punkt 9. porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2012 roku

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Będę bardzo skracał, będę mówił o Ukrainie. Otóż społeczeństwo ukraińskie, na co wskazują badania przeprowadzane na Ukrainie, niezwykle liczy na zaangażowanie Polski w torowanie Ukrainie drogi do integracji europejskiej. Jesteśmy na pierwszym miejscu wśród krajów, które są wymieniane jako obrońcy Ukrainy i jej europejskich aspiracji.

Nasz rząd zrobił bardzo wiele w tym kierunku, była tu już mowa o Partnerstwie Wschodnim, o wizach, wydajemy ich najwięcej ze wszystkich krajów, więcej niż wszystkie inne kraje razem wzięte, o programach stypendialnych itd. Niemniej jednak sytuacja na Ukrainie stawia przed nami coraz większe wymagania, coraz większe wyzwania, jest ona coraz trudniejsza. Będą tutaj takie dwa kluczowe momenty, jeśli chodzi o wspieranie modernizacji Ukrainy. Jeden z nich to są najbliższe wybory. Otóż proszę państwa, w zależoności od tych wyborów inne kraje Unii Europejskiej albo otworzą drogę do podpisania i ratyfikacji układu stowarzyszeniowego, albo zostawią ten układ parafowany, tak jak to ma mieć miejsce jutro.

Ukraina będzie się nam staczała w kierunku konkurencyjnego ośrodka, unii celnej, która nie ma żadnych szans na zmodernizowanie Ukrainy, na wprowadzenie europejskich wartości i zbliżenie jej z Unią Europejską. To oczywiście nie bardzo leży w naszym interesie, bo doskonale wiemy, że Ukraina zmodernizowana, demokratyczna, wolna jest bardzo ważna dla naszego bezpieczeństwa i jednocześnie jest świetnym, dobrym przykładem dla wszystkich sił promodernizacyjnych w Rosji. Natomiast Ukraina, która wpadnie w orbitę unii celnej, będzie tylko wykazywała jakieś nostalgiczne tendencje do odbudowy imperium w nowej rosyjskiej formie. Dlatego tak niezwykle ważne jest wsparcie demokracji, przebiegu wyborów przez obserwatorów, przez wspomaganie organizacji ukraińskich, które będą monitorować wybory, przez mobilizację innych krajów europejskich w tym zakresie. Druga sprawa to działalność długofalowa.

Trzeba wzmocnić te wszystkie nasze działania, które do tej pory prowadzimy, ale również przyczynić się do tego, żeby Unia Europejskiej zrobiła więcej. Europejski Fundusz na Rzecz Demokracji tu nie wystarczy, trzeba uruchomić program stypendialny, trzeba dopilnować układu bezwizowego i przesunąć na organizacje pozarządowe część środków, które Unia przeznacza na bezpośrednie wsparcie budżetowe, które idą gdzieś na infrastrukturę czy ochronę środowiska i często są marnowane. Mamy wiele do zrobienia, żeby te obecne działania przemnożyć, użyć tego mnożnika europejskiego, żeby z jeszcze lepszym efektem wspierać dążenia demokratyczne na Ukrainie. Dziękuję.

(Oklaski)